Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Обява
Wednesday 17 June 2020 - 13:36:49

Процедура за подбор на проекти
Thursday 23 April 2020 - 13:08:07

Съобщение
Monday 09 March 2020 - 13:07:12

Покана
Monday 09 March 2020 - 10:03:01

ПОКАНА
Monday 20 January 2020 - 13:10:31

График
Monday 25 November 2019 - 09:14:29

График
Monday 25 November 2019 - 09:11:46

Обява
Tuesday 17 September 2019 - 16:51:14

Обява
Tuesday 11 June 2019 - 14:53:57

Заповед
Tuesday 05 March 2019 - 13:29:00

Отиди на страница   <<        >>