Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Покана
Thursday 22 April 2021 - 09:50:39

Обява
Monday 01 March 2021 - 14:05:29

Обява
Monday 18 January 2021 - 09:11:52

Процедура за подбор на проекти
Tuesday 18 August 2020 - 10:37:00

Покана
Wednesday 24 June 2020 - 11:20:50

Обява
Wednesday 17 June 2020 - 13:36:49

Процедура за подбор на проекти
Thursday 23 April 2020 - 13:08:07

Съобщение
Monday 09 March 2020 - 13:07:12

Покана
Monday 09 March 2020 - 10:03:01

ПОКАНА
Monday 20 January 2020 - 13:10:31

Отиди на страница   <<        >>