Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

СНЦ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
Wednesday 10 October 2018 - 12:08:34

Покана
Wednesday 03 October 2018 - 09:40:41

ПРОЕКТ
Tuesday 24 April 2018 - 09:37:06

ПОКАНА
Wednesday 18 April 2018 - 14:19:27

ПОКАНА
Friday 19 January 2018 - 17:00:47

Покана за информациони срещи
Tuesday 28 November 2017 - 09:41:00

Покана за информациони срещи
Tuesday 28 November 2017 - 07:20:34

Покана за общо събрание
Friday 20 October 2017 - 17:25:45

Покана за общо събрание
Monday 15 May 2017 - 10:27:12

Покана за Управителният съвет
Wednesday 18 January 2017 - 15:05:13

Отиди на страница   <<        >>