Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

ПОКАНА
петък 19 януари 2018 - 17:00:47

Покана за информациони срещи
вторник 28 ноември 2017 - 09:41:00

Покана за информациони срещи
вторник 28 ноември 2017 - 07:20:34

Покана за общо събрание
петък 20 октомври 2017 - 17:25:45

Покана за общо събрание
понеделник 15 май 2017 - 10:27:12

Покана за Управителният съвет
сряда 18 януари 2017 - 15:05:13

02.11.2016
сряда 02 ноември 2016 - 17:32:47

Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР
петък 21 октомври 2016 - 17:20:24

Решение №ЕО - 10/2016 г. на МОСВ
четвъртък 19 май 2016 - 17:48:26

Покана
сряда 11 май 2016 - 15:52:00

Отиди на страница       >>