Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

График
понеделник 12 ноември 2018 - 14:44:52

График
понеделник 12 ноември 2018 - 14:38:39

СНЦ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
сряда 10 октомври 2018 - 12:08:34

Покана
сряда 03 октомври 2018 - 09:40:41

ПРОЕКТ
вторник 24 април 2018 - 09:37:06

ПОКАНА
сряда 18 април 2018 - 14:19:27

ПОКАНА
петък 19 януари 2018 - 17:00:47

Покана за информациони срещи
вторник 28 ноември 2017 - 09:41:00

Покана за информациони срещи
вторник 28 ноември 2017 - 07:20:34

Покана за общо събрание
петък 20 октомври 2017 - 17:25:45

Отиди на страница       >>