Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Ръководство за изпълнение на Договори за БФП по ПРСР 2014 - 2020
Wednesday 07 July 2021 - 10:45:17

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"
Tuesday 25 May 2021 - 14:19:22

Проект за изменение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие
Monday 10 May 2021 - 09:41:00

Покана
Monday 10 May 2021 - 09:06:31

Покана
Thursday 22 April 2021 - 09:50:39

Обява
Monday 01 March 2021 - 14:05:29

Обява
Monday 18 January 2021 - 09:11:52

Процедура за подбор на проекти
Tuesday 18 August 2020 - 10:37:00

Покана
Wednesday 24 June 2020 - 11:20:50

Обява
Wednesday 17 June 2020 - 13:36:49

Отиди на страница       >>