• 11.12.2012 | Удължаване на срока за избое на независими външни експерти-оценители за извършване на техническа оценка на проектни предложения кандидатстващи за финансиране към стратегията за местно развитие на „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ”

    Целият текст на обявата /.PDF формат/