Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Протокол от заседаниe на Общото събрание на МИГ - 31.07.2012
Протокол от заседаниe на Общото събрание на МИГ - 31.01.2013
Протокол от заседаниe на Общото събрание на МИГ - 07.02.2014
Протокол от заседаниe на Общото събрание на МИГ - 29.01.2015
Протокол от заседаниe на Общото събрание на МИГ - 29.01.2016
Протокол от заседаниe на Общото събрание на МИГ - 21.04.2016
Решение на ОС на МИГ Одобрение на СВОМР - 25.05.2016

Списък 2021 г. по чл. 86, ал. 2, т. 9 от Наредба №2214.12.2015 г.

Списък 2020 г. по чл. 86, ал. 2, т. 9 от Наредба №2214.12.2015 г.

Списък по чл. 86, ал. 2, т. 9 от Наредба №22/14.12.2015 г.


Състав на ОС на сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови" до 2015

№ Име, презиме, фамилия
1. Румен Дончев Дойчинов
2. Иван Димитров Караджов
3. Стоян Нанев Зайков
4. Петя Танева Иванова
5. Стоянка Василева Караджова
6. Красимир Рангелов Караджов
7. Антон Троев Троев
8. Минчо Василев Минчев
9. Грозю Кочев Грозев
10. Анна Динева Троева
11. Адраман Бекташ Агаджик
12. Марийка Иванова Георгиева
13. Румяна Георгиева Димова
14. Марийка Атанасова Александрова
15. Христо Вълев Иванов
16. Видьо Калев Видев
17. Мария Стоянова Димитракиева
18. Марияна Бинева Манева
19. Емилия Христозова Костова
20. Иван Стоянов Танев
21. Миля Георгиева Иванова
22. Нели Маринова Минчева
23. Теодора Тодорова Тошева
24. Гънчо Маринов Прасков
25. Петко Михайлов Михайлов
26. Радньо Нанев Манолов
27. Желязко Колев Колев
28. Пенка Петрова Кюркчийска
29. Тоню Василев Цанев
30. Илия Стефанов Илиев
31. Цанка Чонова Иванова
32. Пенка Делчева Делчева
33. Генка Стоянова Ташева
34. Елена Стоева Киранчева
35. Стоян Аврамов Чорбаджийски
36. Минка Иванова Григорова
37. Калина Динева Калчорова
38. Иван Маринов Муевски
39. Петър Неделчев Петров
40. Дочка Петкова Иванова
41. Нанка Пенева Паскова
42. Таньо Стоянов Стоянов
43. Стоян Ганчев Стоянов
44. Тодорка Колева Христова
45. Стоян Радев Узунов
46. Христо Рангелов Христев
47. Златка Петрова Събчева
48. Радко Събчев Събчев
49. Димитър Костадинов Мурджов
50. Таньо Иванов Иванов
51. Тодорка Атанасова Глушкова
52. Георги Иванов Русинов
53. Желязко Рангелов Димитров
54. Пеньо Димитров Пенев
55. Димитър Георгиев Илиев
56. Диана Илиева Хаджиатанасова
57. Недялка Енчева Маринска
58. Иван Георгиев Ангелов
59. Димитър Янков Ушатов
60. Таня Генова Стоева
61. Милко Генов Сарафов
62. Радка Видева Стайкова
63. Христо Димитров Топов
64. Добрина Минчева Гърдева
65. Таньо Тотев Танев
66. Добринка Тодорова Вълкова
67. Иман Емин Филинта
68. Стоян Генчев Минчев
69. Александър Атанасов Чолчев
70. Рангел Петков Танев