Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 00.00.2016 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 00.00.2016 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 00.00.2016 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 00.00.2016 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 00.00.2016 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 00.00.2016 г.

Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 28.08.2015 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 25.08.2015 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 05.08.2015 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 21.05.2015 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 12.03.2015 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 12.01.2015 г.

Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 16.01.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 21.01.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 31.01.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 25.02.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 26.02.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 06.03.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 20.03.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 12.06.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 24.07.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 20.08.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 08.10.2014 г.

Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 10.01.2013 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 31.01.2013 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 08.02.2013 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 07.03.2013 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 15.04.2013 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 09.05.2013 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 05.07.2013 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 09.07.2013 г.

Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 09.07.2012 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 31.07.2012 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 31.07.2012 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 03.09.2012 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 12.10.2012 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 12.11.2012 г.


Списък на членовете на Управителния орган на Сдружение "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" от 27.05.2016 г.

Състав на УС на Сдружение „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” до 27.05.2016


ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

1. Радньо Нанев Манолов - Председател
2. Иван Стоянов Танев - Зам. председател
3. Гънчо Маринов Прасков
4. Петко Михайлов Михайлов
5. Желязко Колев Колев
6. Адраман Бекташ Агаджик
7. Мария Стоянова Димитракиева
8. Генка Стоянова Ташева
9. Стоян Радев Узунов