Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.

НОВ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ

Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.
ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
27.02.2023
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2023 ГОДИНА


24.02.2023
Общински план за действие за периода 2021-2023 г.


10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
РелигияДекларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Иванка Алексова - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Веселинка Копаранова - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Нина Аврамова - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Георги Дзанев - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Иван Стоев - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Маргарита Петрова - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Невена Проданска - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Милко Сарафов - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Жеко Калчев - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Калин Калапанков - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Йордан Михайлов - Кмет с. Чоба /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Иван Караджов - Кмет с. Борец /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Мария Вълева - Кмет с. Пъдарско /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Христо Енков - Кмет на община Брезово /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Радка Стайкова - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Ангел Иванов - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Аргир Вълчев - общински съветник /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Нешо Георгиев - Кмет с. Стрелци /.PDF формат/
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 - Ганка Минчева - Кмет с. Дрангово /.PDF формат/- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Иванка Апостолова-Кмет с.Розовец /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Неделчо Неделчев-Кмет с.Сърнегор /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Йордан Христев -Кмет с.Върбен /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Мария Вълева-Кмет с.Пъдарско /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Петър Прасков -Кмет с.Дрангово /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Иван Караджов-Кмет с.Борец /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Жеко Калчев-Кмет с.Тюркмен /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Желязко Драгонин-Кмет с.Зелениково /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Калинка Кохчиева-Кмет с.Отец Кирилово /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Стоян Рангелов-Кмет с.Чоба /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Невена Хаджиева-Кмет с.Златосел /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Марин Маринов- с.Стрелци /.PDF формат/
- Декларация по чл.35,ал.1,т.1 - Христо Енков-Кмет с.Свежен /.PDF формат/- Декларация по чл.35, ал.1, т.2- Жеко Калчев - кмет с.Тюркмен /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1,т.2 - Иванка Апостолова - кмет с.Розовец /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Калинка Кохчиева - кмет с. Отец Кирилово /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Петър Прасков - кмет с. Дрангово /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Христо Енков - кмет с.Свежен /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Невена Хаджиева - кмет с.Златосел /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Стоян Рангелов - кмет с.Чоба /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Мария Вълева- кмет с.Пъдарско /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Неделчо Неделчев - кмет с.Сърнегор /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Марин Маринов - кмет с.Стрелци /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Йордан Христев - кмет с.Върбен /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Иван Караджов - кмет с.Борец /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1,т.2 - Желязко Драганин - кмет с.Зелениково /.PDF формат/- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Йордан Михайлов - кмет с. Чоба
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Нешо Георгиев - кмет с. Стрелци
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Иван Караджов - кмет с. Борец
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Мария Вълева - кмет с. Пъдарско
- Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Ганка Минчева - кмет с. ДранговоДекларация по чл.35, ал.1, т.3 - Нина Аврамова - общински съветник /.PDF формат/- Декларация по чл.35, ал.1,т.1 - Антон Троев - Общински съветник /.PDF формат/
- Декларация по чл.35, ал.1,т.1 - Рангел Рангелов - Общински съветник /.PDF формат/
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |