Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

01. 03.2016

Покана за срещи

Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност, съгласно бюджетен ред 4.3. от Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност – 2 броя:
Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност за най-малко 20 участници:

14.03.2016 г. - общ. Брезово, гр. Брезово, Заседателна зала на Общината;
18.03.2016 г. - общ. Братя Даскалови, с. Черна гора, НЧ "Христо Ботев"-1927;


Информационна конференции, съгласно бюджетен ред 1.4. от Информационни кампании – 1 брой:
Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници – 1 брой:

15.03.2016 г. - с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, НЧ "Пейчо Минев - 1905 г."


Обществено обсъждане, съгласно бюджетен ред 4.4, от Обществено обсъждане – 1 брой;
Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР

16.03.2016 – с. Свежен, Къща за гости "РАКИДЖИЙНИЦАТА", общ. Брезово
22. 02.2016

Покана за срещи

Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията, съгласно бюджетен ред 4.1. от Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията:
Провеждане на еднодневна работна за консултиране подготовката на стратегията среща за най-малко 10 участници – 2 броя:

08.03.2016 г. - с. Зелениково, общ. Брезово, НЧ „Г. С. РАКОВСКИ – 1871”, 10:00 ч;

09.03.2016 г. - с. Медово, общ. Братя Даскалови, Клуб на пенсионера, 10:00 ч.

18. 02.2016

Покана за срещи

Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност, съгласно бюджетен ред 4.3 от „Информационни срещи/семинари” – 2 броя:
Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност за най-малко 20 участници – 2 броя:

01.03.2016 - общ. Братя Даскалови, с. Оризово, кметство Оризово, 10:00 ч;
02.03.2016 - общ. Брезово, гр. Брезово, Заседателна зала на Общината, 10:00 ч.
11. 02.2016

Покана

Сдружение "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ"


Информационни срещи/семинари, съгласно бюджетен ред 1.3 от „Информационни срещи/семинари” – 2 броя:
Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници – 2 броя.

23.02.2016 г.
с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, НЧ "Христо Ботев - 1927" 11:30 ч.

26.02.2016 г.
с. Свежен, общ. Брезово, Танкина къща, 11:30 ч.


Провеждане на 2 /два/ броя „Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията”, съгласно бюджетен ред 4.1 „Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията”,
Провеждане на еднодневна работна среща за консултиране подготовката на стратегията за най-малко 10 участници.

22.02.2016 г.
гр. Брезово, общ. Брезово, офис на МИГ, 10:00 ч.

25.02.2016 г.
с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, Ритуална зала, 13:00 ч.
04. 02.2016

Покана

Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране

15.02.2016 г. (понеделник), 10:00 ч.
гр. Брезово, общ. Брезово - Заседателна зала

15.02.2016 г. (понеделник), 13:00 ч.
с. Тюркмен, общ. Брезово, клуб на пенсионера

16.02.2016 г. (вторник), 10:00 ч.
с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, Ритуална зала

16.02.2016 г. (вторник), 13:00 ч.
с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови, НЧ "Просвета - 1946"

Провеждане на еднодневно обучение за екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите (за най-малко 10 участници)

17.02.2016 г. (сряда), 10:00 ч.
Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, Ритуална зала

Провеждане на еднодневно обучение за местни лидери (за най-малко 20 участници):

18.02.2016 г. (четвъртък), 10:00 ч.
гр. Брезово, общ. Брезово - Заседателна зала

19.02.2016 г. (петък), 10:00 ч.
с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, Ритуална зала

Пълен текст на обявата /.PDF формат/
Отиди на страница   <<        >>