Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

22. 03.2016

Покана

Каним всички заинтересовани лица, да вземат участие в Обществени обсъждания на разработваната стратегия за Водено от общностите местно развитие:

01.04.2016 г - с. Мирово, общ. Братя Даскалови, кметство с. Мирово от 14:00 ч;
04.04.2016 г - гр. Брезово, общ. Брезово, Заседателната зала на Общината, от 10:00 – 12:00 ч;
04.04.2016 г - с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, Ритуална зала от 13:00 – 15:00 ч ;
04.04.2016 г - с. Медово, общ. Братя Даскалови, Клуб на пенсионера от 16:00 – 18:00 ч;
11. 03.2016

Покана за конференция

Информационна конференции, съгласно бюджетен ред 1.4. от Информационни кампании – 1 брой:
Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници – 1 брой:
23.03.2016 г. – гр. Брезово, общ. Брезово, Сградата на Общината, 11:00 ч
08. 03.2016

Покана за обществено обсъждане

Обществено обсъждане, съгласно бюджетен ред 4.4, от Обществено обсъждане:
Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР

17.03.2016 г. – с. Гранит, общ. Братя Даскалови, НЧ „Христо Ботев – 1926”
01. 03.2016

Покана за срещи

Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност, съгласно бюджетен ред 4.3. от Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност – 2 броя:
Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност за най-малко 20 участници:

14.03.2016 г. - общ. Брезово, гр. Брезово, Заседателна зала на Общината;
18.03.2016 г. - общ. Братя Даскалови, с. Черна гора, НЧ "Христо Ботев"-1927;


Информационна конференции, съгласно бюджетен ред 1.4. от Информационни кампании – 1 брой:
Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници – 1 брой:

15.03.2016 г. - с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, НЧ "Пейчо Минев - 1905 г."


Обществено обсъждане, съгласно бюджетен ред 4.4, от Обществено обсъждане – 1 брой;
Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР

16.03.2016 – с. Свежен, Къща за гости "РАКИДЖИЙНИЦАТА", общ. Брезово
22. 02.2016

Покана за срещи

Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията, съгласно бюджетен ред 4.1. от Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията:
Провеждане на еднодневна работна за консултиране подготовката на стратегията среща за най-малко 10 участници – 2 броя:

08.03.2016 г. - с. Зелениково, общ. Брезово, НЧ „Г. С. РАКОВСКИ – 1871”, 10:00 ч;

09.03.2016 г. - с. Медово, общ. Братя Даскалови, Клуб на пенсионера, 10:00 ч.

Отиди на страница   <<        >>